CÂU CHUYỆN 

HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC CHO CON

VMC được thành lập bởi những ông bố bà mẹ, bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho hành trình làm cha mẹ và giáo dục cho con. Khởi đầu bằng những trăn trở cá nhân, chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu, khám phá và giải quyết vấn đề của mình qua chương trình đào tạo giáo viên Montessori quốc tế vào năm 2015.

Trước những giá trị nhận được từ khóa học và hàng ngày chứng kiến sự hiện thực hóa diễn ra trong chính bản thân người lớn và con trẻ của mình, chúng tôi ngày càng tin tưởng và thấu hiểu hơn những giá trị giáo dục nhân văn, khoa học và lớn lao của phương pháp mà bà Maria Montessori để lại và được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới hơn 100 năm qua.

Không dừng lại ở khóa học đầu tiên, chúng tôi tiếp tục cùng nhau đưa Montessori đến với nhiều người lớn và trẻ em Việt Nam.

SỨ MỆNH

Lan tỏa, truyền cảm hứng, kết nối và đồng hành phát triển phong trào Montessori Việt Nam.

TẦM NHÌN

Đưa Montessori đến với ít nhất 1 triệu cuộc sống của người lớn và trẻ em Việt Nam trước năm 2030.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HỆ SINH THÁI MONTESSORI BỀN VỮNG

ĐÀO TẠO

VMC hợp tác độc quyền với Trung tâm Montessori Ấn Độ – IMC, cùng với những chuyên gia đào tạo trong và ngoài nước để triển khai:

  • Các chương trình đào tạo giáo viên Montessori quốc tế
  • Các chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho giáo viên, trợ tá, chủ trường, những người làm giáo dục.
  • Các hội thảo giáo dục, chuyên đề,v.v…

PHỤ HUYNH

Nhận thức được vai trò quan trọng của phụ huynh và môi trường gia đình, VMC hướng đến việc chia sẻ và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động dành cho phụ huynh, với mục tiêu hỗ trợ phụ huynh đồng hành và tận hưởng hành trình cùng con trong giáo dục và cuộc sống.

TRƯỜNG MONTESSORI

VMC hướng đến việc phát triển và vận hành các trường Montessori từ 0-18 tuổi tại Việt Nam theo mô hình hợp tác với giáo viên và phụ huynh có tâm huyết.

Những môi trường của chúng tôi xem trọng giá trị cốt lõi của Montessori, lấy trẻ làm trung tâm, trao quyền cho giáo viên và kêu gọi sự đồng hành từ phụ huynh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, trọn vẹn và bền vững cho trẻ.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

VMC thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng: hội thảo, chương trình chia sẻ, chương trình trải nghiệm, tài trợ các suất học miễn phí cho mái ấm trong các chương trình đào tạo, v.v…hướng đến việc phát triển và gắn kết một cộng đồng Montessori bền vững cho hành trình cuộc sống cùng Montessori và cùng trẻ.