ĐỊNH HƯỚNG

Xuất phát từ quan điểm “Năng lực âm nhạc là một trong những năng lực cơ bản của con người, chỉ có thể được kiến tạo và hoàn thiện bởi chính Trẻ”. Chương trình giáo dục âm nhạc “Âm thanh của cảm xúc” nhằm tạo môi trường âm nhạc phù hợp với trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 9 tuổi – Nơi mà mỗi trẻ nhận được sự tôn trọng, sự hỗ trợ đúng mực để có thể tự nuôi dưỡng cảm xúc, sự tự tin, tình yêu âm nhạc. Qua đó, mỗi trẻ tự hoàn thiện năng lực âm nhạc của riêng mình.

TIẾN TRÌNH

Hỗ trợ phát triển các năng lực nền tảng (Nhận thức thính giác, phối hợp vận động); Làm giàu vốn âm nhạc cho trẻ; Hỗ trợ trẻ khám phá các yếu tố âm nhạc thông qua vận động và các trò chơi âm nhạc; Hỗ trợ nắm bắt các khái niệm trừu tượng, ký hiệu âm nhạc; Phát triển các kỹ năng âm nhạc: Nghe nhạc, ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, sáng tác