LỊCH KHAI GIẢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG (dự kiến) Chi tiết chương trình
GIÁO VIÊN MONTESSORI – Nhóm tuổi 2.5-6 TP.HCM & Các Tỉnh Tháng 10 Xem thêm
GIÁO VIÊN MONTESSORI TIỂU HỌC – Nhóm tuổi 6-12 TP.HCM & Các Tỉnh Tháng 09 Xem thêm
Giáo viên Âm nhạc Montessori “ÂM NHẠC VÀ PHÔI THAI TINH THẦN” TP.HCM & Các Tỉnh Tháng 03 & Tháng 09

Xem thêm

Âm nhạc cho Phụ huynh “ÂM NHẠC TRONG GIA ĐÌNH” TP.HCM & Các Tỉnh Tháng 01 & Tháng 06

Xem thêm

Giáo viên Mỹ thuật Montessori “NGHỆ THUẬT TRỰC QUAN” TP.HCM & Các Tỉnh Liên hệ Xem thêm
TRỢ TÁ MONTESSORI – Nhóm tuổi 2.5-6 TP.HCM & Các Tỉnh Tháng 05 & Tháng 12 Xem thêm

>>>>Xem thêm

Giới thiệu về VMC

Lịch khai giảng

Hoạt động cộng đồng