3 Giai Đoạn Nhạy Cảm Của Trẻ Từ 0-6 Tuổi

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về 3 giai đoạn nhạy cảm nổi bật của con nhé.

TRẬT TỰ

Nhạy cảm về Trật tự bắt đầu từ lúc sơ sinh, đạt đỉnh điểm vào khoảng 2 tuổi và tiếp tục cho đến tầm 5 tuổi. Có thể được thể hiện bởi mong muốn có sự nhất quán và lặp đi lặp lại, con khao khát mọi thứ được tuân theo một nhịp điệu nhất định và rõ ràng.

Để hỗ trợ giai đoạn nhạy cảm về trật tự, các cha mẹ có thể thiết lập các quy tắc cơ bản, các thói quen vững chắc và thiết lập môi trường có tổ chức mà trong đó mọi thứ đều có đúng chỗ của nó.

VẬN ĐỘNG

Giai đoạn nhạy cảm về vận động có thể được chia thành hai giai đoạn. Từ sinh ra đến 2,5 tuổi – con nhạy cảm với phát triển vận động thô và tinh. Nó bắt đầu từ khi em bé sơ sinh học cách bò, kéo người đứng lên và cuối cùng là bước đi mà không cần sự trợ giúp.

Từ 2,5 đến 4,5 tuổi – con bước vào giai đoạn nhạy cảm về sự hoàn thiện và phối hợp vận động. Đây là lúc con bắt đầu cầm đồ vật bằng cả hai tay, phát triển khả năng cầm nắm, điều khiển phối hợp vận động.

Hãy cho con đến công viên hoặc môi trường ngoài trời thường xuyên. Ở nhà, cha mẹ có thể khuyến khích con thực hiện các công việc như vẽ hoặc viết, rửa tay, xâu chuỗi hoặc nhảy.

NGÔN NGỮ

Từ sơ sinh đến sáu tuổi, con trẻ đang trong thời kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ. Nhạy cảm với ngôn ngữ bao gồm ba giai đoạn chính: ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và đọc. Giai đoạn nhạy cảm với ngôn ngữ nói là từ 7 tháng đến 3 tuổi. Nó bắt đầu khi con lần đầu tiên tạo ra âm thanh bằng cách bắt chước cử động miệng, và tiến triển theo thời gian, khi các con học cách hình thành các từ và câu đơn giản.

Giai đoạn nhạy cảm để học viết là từ 3,5 đến 4,5 tuổi. Nó bắt đầu khi con trẻ học bảng chữ cái, tạo nền tảng cho các kỹ năng đọc và viết.

Đối với việc đọc, trẻ từ 4,5 đến 5,5 tuổi rất thích đọc. Kỹ năng đọc thường được phát triển sau khi con học viết vì nó liên quan đến kỹ năng quan sát trực quan.

Để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ ở nhà, điều quan trọng là phải cho con đắm mình trong một môi trường giàu các kích thích ngôn ngữ. Điều này liên quan đến việc nói với con bằng ngôn ngữ rõ ràng, hát và đọc cùng, và cho phép con nói ra nhu cầu của mình thay vì đoán trước.

Và còn các giai đoạn nhạy cảm khác của con trong giai đoạn này, ba mẹ có thể tìm hiểu thêm nhé!

Nguồn: Montessori Academy Australia