TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH

VMC hiện đã xây dựng và phối hợp với đối tác tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đăk Lăk trang bị các Trung tâm Đào tạo và Thực hành ở các khu vực dành cho học viên với đầy đủ cơ sở vật chất, học cụ Montessori đạt tiêu chuẩn, nhằm tạo điều kiện học tập, thực hành tốt nhất cho học viên xuyên suốt khóa học.